"Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód."

/Paulo Coelho/

 

Zasady tworzenia subkont

 

Aby założyć subkonto należy przesłać następujące dokumenty:

 

  1. Prośba o założenie subkonta wraz z opisem choroby. Powinna ona zawierać oryginalny podpis kandydata, rodzica lub prawnego opiekuna kandydata oraz dokładny adres zwrotny.

  2. Orzeczenie o niepełnosprawności - wystarczy kserokopia

  3. W przypadku, gdy kandydat jest pełnoletni, a subkonto zakładają rodzice wymagany jest dokument potwierdzający ich prawo do reprezentowania dziecka

  4. Regulamin gromadzenia środków pieniężnych na subkontach

  5. Regulamin refundacji kosztów.

 

 

Wskazane dokumenty należy przesłać na adres:

Fundacja BALIANSPORT

64 – 412 Chrzypsko Wielkie

ul. Leśna 24

 

 

WSZYSTKIE POTRZEBNE DOKUMENTY DO ZAŁOŻENIA SUBKONTA ZNAJDĄ PAŃSTWO W ZAKŁADCE - Dokumenty do pobrania