"Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód."

/Paulo Coelho/

 

ROZLICZENIE 1% PODATKU

Wpłaty z tytułu 1% za rok podatkowy 2015 zostały zaksięgowane. Zapraszamy do składania dokumentów do wypłat 1% za poniesione wydatki rehabilitacyjne. Przypominamy, że wypłaty dokonywane są na podstawie przesłanego druku zestawienia kosztów do pobrania tutaj; wraz z dokumentami finansowymi świadczącymi o poniesionych wydatkach.
Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia nowej rozbudowanej strony internetowej. Nowa jej odsłona będzie umożliwiała m.in. dostęp online podopiecznego do swojego subkonta oraz wydruk ulotki zawierającej historie naszych podopiecznych. Liczymy na to, że ułatwi to naszym podopiecznym staranie się w kolejnych latach o pozyskanie środków finansowych.