"Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód."

/Paulo Coelho/

 

DOFINANSOWANIE DO WÓZKA ELEKTRYCZNEGO?-TAK!!!

Informacja dotycząca możliwości zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.
Wózki tego typu od ok. 2 lat można zakupić na podobnych zasadach jak wózki napędzane ręcznie. Starając się o zakup, należy uzyskać zlecenie od lekarza specjalisty na tzw. wózek inwalidzki specjalny z kodem P.130.00 w przypadku osoby dorosłej oraz P.131.01 w przypadku dziecka. Zlecenie należy potwierdzić we właściwym Narodowym Funduszu Zdrowia. Refundacja w tym wypadku wynosi 3.000,00 PLN. Dodatkowo można uzyskać dofinansowanie z PCPR/MOPR/MOPS w wysokości do 150% kwoty jakiej udzielił NFZ, a więc maksymalnie do kwoty 4.500,00 PLN. Na zakup wózka o napędzie elektrycznym można więc uzyskać maksymalnie kwotę łączną 7.500,00 PLN. Kwota taka wystarcza do zakupu standardowego wózka, bez dopłaty ze strony pacjenta.